Moozy.nl

Campings in LimburgUitleg Moozy.nl

 Hoe begin ik mijn eigen Moozy.nl Startpagina?

Als eerste verzin je een eigen onderwerp waarover je een Moozy.nll pagina wilt maken.
Ga naar "je eigen startpagina" kies een naam voor je pagina en je kan meteen aan de slag.
 
Zijn er enige kosten aan verbonden?
Nee, het gebruik van Moozy.nl is geheel GRATIS!.
 
Wat kan ik allemaal met een eigen Moozy.nl startpagina?
Je kunt hier ondermeer:
~ Eigen rubrieken toevoegen.
~ Eigen links toevoegen.
~ Eigen plaatjes uploaden en op je site plaatsen.
~ HTML onderaan je pagina plaatsen (denk aan leuke javascripts of een gastenboek).
~ Een poll (stembus) plaatsen.
~ Een eigen banner(s) op je site plaatsen (dus eigen inkomsten!).
~ De kleuren van je Moozy.nl startpagina helemaal zelf bepalen.
~ Adverteerders kunnen betaalde linken plaatsen op je site, hiervoor dien je echter wel een account bij Mollie te hebben, dus weer inkomsten.
 
 
Wanneer kan ik mijn pagina gebruiken als ik deze aanmeld?
Meteen na je aanmelding kan je al aan de slag gaan.
 
Zijn er nog bepaalde zaken die ik in de gaten moet houden?
Jazeker, wij hanteren de volgende regels voor een eigen site:
~ Geen illegale links op je site.
~ Pagina's over de volgende onderwerpen zijn ten strengste verboden! : 
* Illegale MP3,
* Torrents,
* Cracks, 
* Hacks, 
* Drugsverkoop, 
~ Pagina's die deze inhoud bevatten worden per direct verwijderd.
~ Racisme of discriminatie is niet toegestaan!
~ De paginahouder is geheel verantwoordelijk voor de eigen geplaatste inhoud.
 
~ De pagina mag niet doorverkocht worden, zonder overleg of toestemming van Moozy.nl
~ De Moozy.nl redactie heeft het recht je pagina ten alle tijden te verwijderen bij het overtreding van de regels.
 
Ik heb nog vragen...
Neem dan gerust contact met ons op.